Juridische kennisgeving

Lees s.v.p. zorgvuldig de verschillende manieren om deze site te gebruiken voordat je door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteer je onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden. Eveneens, in overeenstemming met artikel nr. 6 van de Wet n ° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de huidige website www.chateaudegalinee.fr :

Publisher of the Site:

Château de Galinée
SIRET : 38761714500017
Redactie : Château de Galinée
Rue de Galinée 22380 Saint Cast Le Guildo, Frankrijk
Telefoon : (+33)2 96 41 10 56
E-mail : contact@chateaudegalinee.fr
Website : www.chateaudegalinee.fr

Hosting:

Webhost : OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, Frankrijk
Website : www.ovh.fr

Terms of use:

Deze site (www.chateaudegalinee.fr) is voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere grafische weergave. We raden u aan om moderne browsers zoals internet te gebruiken Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz …
De juridische kennisgeving is gegenereerd op de site van de afdrukgenerator, aangeboden door Welye.

Château de Galinée implementeert alle middelen waarover het beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van zijn websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van informatie van en rapportage van eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies :

De website www.chateaudegalinee.fr kan u hebben gevraagd om cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren.

Hypertekstlinks :

Internetsites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Château de Galinée heeft geen enkele manier om sites in verband met haar websites te beheren. geeft geen antwoord op of garandeert de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zich moet houden aan de gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Château de Galinée.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil plaatsen naar een van de websites van Château de Galinée, is het zijn verantwoordelijkheid om een ​​e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Château de Galinée behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze website www.chateaudegalinee.fr.

Château de Galinée streeft ernaar om informatie op de website www.chateaudegalinee.fr zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. de informatie op de site www.chateaudegalinee.fr is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien worden alle informatie op de site www.chateaudegalinee.fr gegeven als een indicatie en kunnen deze waarschijnlijk zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

Contractuele beperkingen van de gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site is op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u merkt dat er sprake is van een opening, fout of een defect, bedankt om dit per e-mail te melden, contact@chateaudegalinee.fr, het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (problemen met de pagina, het gebruikte type computer en browser, … ).

Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Daarom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date

De hypertekstkoppelingen die als onderdeel van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op internet kunnen niet de verantwoordelijkheid van Château de Galinée dragen.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud van deze site www.chateaudegalinee.fr, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken , logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Château de Galinée. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Daarnaast kunnen eigenaren van gekopieerde inhoud je aanklagen.

Geschillen:

De huidige voorwaarden van de site www.chateaudegalinee.fr worden beheerst door de Franse wetten en elk geschil of geschillen dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbank, afhankelijk van het hoofdkantoor van de vereniging . De referentietaal voor het beslechten van potentiële geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.chateaudegalinee.fr bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor sommige services die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in het gedeelte ‘Contact’. In ieder geval kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de services van de site niet gebruiken, zoals informatie over ons bedrijf opvragen of nieuwsbrieven ontvangen.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt, uw IP adres, het type van uw browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.